translate

Wednesday, April 15, 2009

Al-Bunuk Al-Islamiyah wa Dawruha fi Tanmiyah Iqtisodiyat Al-Maghrib Al-'Arobi Naqisoh

Buku yang membahas tentang dinamika dunia perbankan Islam, untuk download klik disini, atau klik link:

http://www.ziddu.com/download/4310180/Al-BunukAl-Islami.pdf.html

No comments: