translate

Saturday, April 4, 2009

Tahafut al-Tahafut

Kitab ini merupakan sanggahan sang pengarang, Ibnu Rusyd, terhadap Tahafut al-Falasifah karya Al-Ghazali. Didalamnya terdapat pengantar dari al-Jabiri. untuk dowload klik disini, atau link:

http://www.ziddu.com/downloadlink/4151145/IbnRusyd--Tahafut_intro_Jabiri.pdf

No comments: